Recentste updates

  • 16/04/2021: Omzendbrief van 2 april 2021 betreffende het principe van vrijstellingen van vergunningsaanvragen voor de aanleg of aanpassing van de publieke ruimte en voor de voorlopige proefaanleg van wegen
  • 16/04/2021: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 2021 tot goedkeuring van het gewestelijke mobiliteitsplan (GewMP)
  • 23/03/2021: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 2021 houdende de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde industriële inrichtingen tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 houdende de verplichting tot periodieke kennisgeving van milieugegevens voor bepaalde ingedeelde industriële inrichtingen
  • 19/03/2021: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 2021 houdende goedkeuring van de gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) nr. 50-30/31 'Versailleswijk', zoals gedeeltelijk gewijzigd door het BBP nr. 50-32 'Wijk Wannekouter-Stalkruidlaan'
  • 15/03/2021: Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

... op de vernieuwde site van ROS Brussel, het online platform waar u steeds de meest recente versie kan raadplegen van alle regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: ROS Brussel is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.