Recentste updates

  • 22/07/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 betreffende het begeleidingscomité van de bijzondere bestemmingsplannen en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
  • 22/07/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 betreffende de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • 18/07/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 2019 ter goedkeuring van het beheerplan van het Brusselse Zoniënwoud
  • 17/07/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 met de lijst van de vergunningsaanvragen die het advies van de Bouwmeester vereisen en tot bepaling van de modaliteiten voor het uitbrengen van dit advies
  • 16/07/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvragen om verkavelingsvergunning en om stedenbouwkundig attest met het oog op verkaveling

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

... op de vernieuwde site van ROS Brussel, het online platform waar u steeds de meest recente versie kan raadplegen van alle regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: ROS Brussel is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.