Recentste updates

  • 11/12/2018: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2018 tot vaststelling van de structuur van de milieueffectenrapporten behorend bij de uitwerking, wijziging of opheffing van de plannen en verordeningen bedoeld in de Titels II & III van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening
  • 27/11/2018: Ministerieel besluit van 7 november 2018 tot vaststelling van de inspanningsschalen in het kader van de bepaling van de becijferde doelstelling van het PLAGE
  • 06/11/2018: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2018 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels die op de BGHM, de OVM, de gemeenten en de OCMW's van toepassing zijn en die onlosmakelijk verbonden zijn met de financiering van aankoop- en ontwikkelingsprojecten van woningen, evenals met projecten voor afbraak van gebouwen en heropbouw van woningen
  • 06/11/2018: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2018 houdende aanduiding van de ambtenaren van het Bestuur bevoegd voor Territoriale Planning die de Regering een verslag voorleggen over de follow-up van de aanzienlijke effecten van de inwerkingtreding van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling op het milieu
  • 06/11/2018: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2018 houdende vaststelling van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

... op de vernieuwde site van ROS Brussel, het online platform waar u steeds de meest recente versie kan raadplegen van alle regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: ROS Brussel is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.