Recentste updates

  • 19/05/2022: Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, aangevuld met de nog van toepassing zijnde artikelen van de ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de milieuvergunning
  • 19/05/2022: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 betreffende de openbare onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu
  • 19/05/2022: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 april 2022 met betrekking tot de implementatie van de grensoverschrijdende raadplegingsprocedure in het kader van aanvragen van een milieuattest of -vergunning, stedenbouwkundig attest, stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning en met betrekking tot de aanplakking van de beslissingen
  • 04/05/2022: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2022 betreffende de toekenning van premies voor de verbetering van het woonmilieu
  • 01/05/2022: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juni 2014 met betrekking tot de leegstaande woningen

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

... op de vernieuwde site van ROS Brussel, het online platform waar u steeds de meest recente versie kan raadplegen van alle regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: ROS Brussel is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.