Recentste updates

  • 01/06/2021: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001 tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan
  • 27/05/2021: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 december 2017 houdende goedkeuring van het bijzondere bestemmingsplan Biestebroek van de gemeente Anderlecht
  • 12/05/2021: Ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen
  • 12/05/2021: Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven en milieuaansprakelijkheid (ordonnantie van 25 maart 1999)
  • 10/05/2021: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2021 tot organisatie van de Gewestelijke Grondallianties, hun erkenning en hun financiering

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

... op de vernieuwde site van ROS Brussel, het online platform waar u steeds de meest recente versie kan raadplegen van alle regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: ROS Brussel is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.