Recentste updates

  • 07/01/2020: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering
  • 02/01/2020: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 houdende goedkeuring van het plan voor erfgoedbeheer van het zoniënwoud
  • 12/12/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2019 houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2019-2020
  • 29/11/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2019 houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • 26/11/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 november 2019 houdende uitwerking en goedkeuring van de "zone voor stedelijke herwaardering", genaamd "ZSH 2020"

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

... op de vernieuwde site van ROS Brussel, het online platform waar u steeds de meest recente versie kan raadplegen van alle regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: ROS Brussel is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.