Recentste updates

  • 12/12/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2019 houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2019-2020
  • 29/11/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2019 houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • 26/11/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 november 2019 houdende uitwerking en goedkeuring van de "zone voor stedelijke herwaardering", genaamd "ZSH 2020"
  • 19/11/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 oktober 2015 houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan "Groeselenberg" van de gemeente Ukkel
  • 06/11/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 oktober 2019 tot aanstelling van de gemachtigde ambtenaar bevoegd om kennis te nemen van beroepen ingediend tegen de administratieve geldboetes die werden opgelegd in uitvoering van artikel 214ter van de Brusselse Huisvestingscode

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

... op de vernieuwde site van ROS Brussel, het online platform waar u steeds de meest recente versie kan raadplegen van alle regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: ROS Brussel is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.