Recentste updates

  • 06/11/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 oktober 2019 tot aanstelling van de gemachtigde ambtenaar bevoegd om kennis te nemen van beroepen ingediend tegen de administratieve geldboetes die werden opgelegd in uitvoering van artikel 214ter van de Brusselse Huisvestingscode
  • 22/10/2019: Ordonnantie van 26 juli 2013 betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen
  • 23/09/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2019 houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht om het bijzonder bestemmingsplan "Brug van Kuregem" volledig op te heffen
  • 19/09/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2019 houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht om het bijzonder bestemmingsplan "Bergen-Birmingham" op te heffen
  • 19/09/2019: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 juli 2019 tot goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe om het bijzondere bestemmingsplan nr. 6bis "Wijk Tomberg" volledig op te heffen

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

... op de vernieuwde site van ROS Brussel, het online platform waar u steeds de meest recente versie kan raadplegen van alle regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: ROS Brussel is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Ik verklaar dat ik de privacyverklaring heb gelezen en de cookieverklaring in bepaling 3 van deze verklaring aanvaard.