Recentste updates

  • 08/02/2024: Brusselse Huisvestingscode
  • 08/02/2024: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2016 betreffende de energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning
  • 29/01/2024: Gezamenlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 december 2023 tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten en tot bepaling van de procedureregels van voornoemde commissie, ter aanvulling van de regels bepaald in het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen
  • 22/01/2024: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2023 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen
  • 22/01/2024: Ordonnantie van 4 december 2020 tot toekenning van een uitzonderlijke vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning aan de FOD Justitie voor het tijdelijke gebruik van de voormalige hoofdzetel van de NAVO voor gerechtelijke doeleinden

Inloggen

Heeft u al een account op deze website? Klik dan op inloggen om toegang te krijgen tot de databank.

Heeft u nog geen toegang? Vraag dan uw proefaccount aan en probeer deze databank 2 weken gratis uit.

Welkom

... op de vernieuwde site van ROS Brussel, het online platform waar u steeds de meest recente versie kan raadplegen van alle regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: ROS Brussel is een betalend product. Klik hier voor meer informatie.